Printed books


  • Grid List
Upravljanje Promenama (Serbian)
$29.99
Neobično čitljivo štivo, pisano u formi dijaloga, koje nas postepeno i uz obilje životnih primera uvodi u suštinu Adižesove teorije...
Životni Ciklusi Preduzeća (Serbian)
$29.99
Životni ciklusi preduzeća:kako i zašto preduzeća rastu i umiru *2781.Naslov: Životni ciklusi preduzeća : kako i zašto preduzeća rastu i...
Dijagnoza Stilova Upravljanja (Serbian)
$29.99
Treća knjiga dr. Adizes sadrži poreklo mnogih trenutnih koncepata metodologije Adizes. Prikazuje evoluciju menadžmenta od poslovnog okruženja 1979. godine do...
Upravljanje životnim ciklusima preduzeća (Serbian)
$29.99
In his Serbo-Croatian translation of Corporate Lifecycles Dr. Ichak Adizes carries forward the analysis of corporate birth development and decline...
Dijagnoza Stilova Upravljanja (Serbian)
$29.99
The material presented in this book will enable you to diagnose management structure and offers strategies for treating it in...
Težnja ka Top formi (Serbian)
$29.99
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije...
Kako upravljati u vrijeme krize (Serbian)
Ma koliko naslov ove knjige bio aktualan ove 2009. godine, njezine poruke bi bile značajne i pije deset godina kao...
Adižes o ličnom razvoju (Serbian)
Ništa ne dokazuje da je o pojedinim važnim aspektima ljudske prirode i ponašanja o kojima se raspravlja u „velikim teorijama“...
Upravljanje promenama (Serbian)
Nesvakidašnji je osećaj čitati ulepšanu i podmlađenu knjigu koju živiš više od dvadeset godina, autora od koga isto toliko godina...
Upravljanje životnim ciklusima (Serbian)
Nijedna odluka se ne donosi u vakuumu. Odluka je dobra ako se njome postižu željeni rezultati. Kvalitet odluke se procenjuje...
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (Serbian)
Svoju teoriju menadžmenta sam objasnio jednim od svojih ranih dela – How to Solve the Mismanagement Crisis (prvo izdanje objavila...
Težnja ka top formi (Serbian)
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije...